×

کارگاه حضوری شخصیت شناسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم اعتماد به نفس

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم تـرک سـیگار

۶۰,۰۰۰ تومان

هیپنوتیزم خواب راحت

۶۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم دختر زیبای درون 

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم هدف

۸۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم حافظه و تمرکز 

۶۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم تناسب اندام 

۶۰,۰۰۰ تومان

مشاوره تلفنی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم خشم

۶۰,۰۰۰ تومان
0