×
  • با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای از پکیجهای روانشناسی و هیپنوتیزم
فایلی با شرایط مورد نظر یافت نشد.

ورکشاپ خودسازی کیش

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه حضوری شخصیت شناسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه هدفگذاری هیپنوتیزمی

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم اعتماد به نفس

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم تـرک سـیگار

۳۰۰,۰۰۰ تومان

هیپنوتیزم خواب راحت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم دختر زیبای درون 

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم هدف

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج کارگاه شخصیت شناسی

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم حافظه و تمرکز 

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مطالب آموزشی

بیشتر

هدفگذاری ۲

باورهای محدود کننده چیست؟ باورهای محدود کننده مجموعه ای باورهایی هستند …

هدفگذاری هوشمند

قبل از هر چیز لازم است اول معنای زندگی را …

یک صد ویژگی انسان سالم و موفق

    انسان موفق ادارای یک صد ویژگی زیر است:۱- …

محصولات آموزشی

پکیجهای آموزشی این سایت، سمت رشد فردی را به ارمغان میآورد.

اگر دنیای متفاوتی می خواهی، از تغییر خودت شروع کن.

تو که تغییر کنی، دنیایت تغییر خواهد کرد.

0